Kediler – Cats

 

Source

Kediler – Cats

#TR

Hiç şüphesiz evde eğlenceli ve bakıma en uygun olan havan türü kedidir. Kediler çok sevimli hayvanlardır. Dünya genelinde 500 milyon civarında evcil kedi bulunmaktadır. Bu kediler 33 farklı ırktan türemişlerdir. Ragdoll denilen kedi türünün ortalama ağırlığı ise 5 ile 9 kilo arasında değişkenlik gösteririr. BU cinsin dişilerin ağırlığı ise 4-5 kilo arasında değişir. yaşamı boyunca dişi kedi ortalama 100’ün üstünde kedi doğumu yapabilir. Kedilerin insanlar tarafından okşanması kişide tansiyonun düşmesine ve pskilolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine sebep olurlar. Kedilerin vücudunda 290 kemik ve 517 kas bulunmaktadır. Kediler memeli hayvan türleri arasında en uykucu hayvan türüdür. Ortalaam günlerinin 16 saatini uyku ile geçirirler.Kedilerin görüş açısı ise 185 derecelik bir açı ile görürler. Kedilerin görme ve işitme yetileri insanlar ve köpeklerden daha kuvvetlidir. ayrıca kediler karanlıkta insanlarda 6 kat daha iyi görürler. Bir araştırmaya göre her 3 Amerikalıdan biri kedi beslemektedir.

Source

Kediler elektrik prizleri ve kablolarla oynamaya bayılırlar. Fakat bunlar kediler için çok tehlikelidir. kedilerin en büyük sevimliliği bıyıklarıdır herhalde fakat bu bıyıklar çok hassasdır. Ani bir hareket derhal bıyıklar tarafından anlaşılır. Bir yavru kedinin yetişkinliğe erişebilmesi için 3 ay gibi bir süre lazımdır.

#EN

There is no doubt that it is the type of mortar that is most suitable for fun and care at home. The cats are very cute animals. There are around 500 million pet cats around the world. These keds are derived from 33 different horses. The average weight of a cat called Ragdoll varies from 5 to 9 pounds. The weight of this sex varies between 4-5 pounds. Throughout her lifetime, female cats can make an average of over 100 cat births. The caressing of the cat by people causes the tension to fall and psychologically make them feel good. In the body of the cat there are 290 bones and 517 muscles. The cat is the most sleepy animal species among mammalian species. They spend 16 hours of midnight days sleeping. The eyes of the witnesses are at an angle of 185 degrees. Cat’s ability to see and hearing is stronger than people and dogs. also the pets see 6 times better in the dark than in humans. According to a survey, one out of every three Americans is feeding cat.

Source

The cat loves to play with electrical outlets and cables. But these are very dangerous for the cat. The greatest sweetness of the cat is probably mustaches, but these mustaches are very sensitive. A sudden movement is immediately understood by the mustaches. It takes about 3 months for a kitten to reach adulthood.

TEŞEKKÜR EDERİm 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.000webhost.com