PAPAĞAN – PARROT

SOURCE
Papağan – Parrot
#TR

Papağanlar canlı ve parlak renktedirler. Ayrıyetten kıvrık bir gagaya sahiptirler. Papağanların kafaları büyük ve boyunları kısadır. Ayrıca taklit yetenekleri çok gelişmiştir. papağanların sevdiği yiyecekler ise meyvelerdir. Papağanların gagaları çok kuvvetlidir o kadar kuvvetlidirki en çetin yiyecekleri yani cevizi bile kırabilirler. Papağanlar çok sevecen,gülünç ve şakacı bir hayvandır.
Papağanlar toplu bir şekilde yaşamaktadırlar. Çoğunlukla hayatlarını ağaçlarda geçirirler. Ancak birçok sesi ve melodileri taklit ettiği için birçok evde kafeslerde besleniyorlar. Papağanalr eşlerine bağlıdırlar. Papağanların iri olanları senede 2-3 defa daha küçük olanları ise senede daha çok yumurta yaparlar.

Source

Çeşitlerine göre tomurcuk, çiçek, meyve ve tohumlarla beslenirler. Bu arada hayvansal besin alan birkaç tür de mevcuttur.
papağanların çok kuvvetli ve zeki hayvanlar oldukları için duydukları her türlü sesi taklit etme yeteneğine sahiptirler. Papağanların en tanınmış konuşan türü ise jako’dur. Ayrıyetten erkekleri dişilere göre daha iyi konuşmaktadırlar.

Türlere göre papağanlar içersinde en çok konuşma yeteneği olanlar şöyle sıralanabilir;

Jako,
Amazon,
Muhabbet kuşu,
Lori,
Kakadu,
Ara,…

Yaşam süreleri
Ortalama ömürleri 70 yıl kadar olan papağanların 315′ten fazla çeşidi vardır. Kafestekiler 30-40 yıl yaşayabilir. Elli yıl yaşayanları görülmüştür.

#EN

Parrots are vivid and brightly colored. They have a curled gag from the separator. The heads of the parrots are big and their necks are short. In addition, their ability to imitate has improved greatly. The food that the parrots love is fruit. The beaks of parrots are so strong that they are so strong that they can break even the hardest food, the walnut. Parrots are a very loving, ridiculous and funny animal.
Parrots live in a collective way. Mostly they spend their lives in trees. But because they imitate many voices and melodies, they are fed in cages in many houses. The parrots are bound to their wives. The big ones of the parrots make the eggs 2-3 times smaller than the ones that are bigger at the time of the year.

Source

According to varieties, they are fed with buds, flowers, fruits and seeds. In the meantime, there are several types of animal food.
parrots have the ability to imitate whatever voices they hear because they are very strong and intelligent animals. The most famous talking type of parrots is Jako. Sepiethan men speak better than females

According to species, parrots have the most ability to speak as follows;

Jako,
Amazon,
The budgerigar,
Lori,
Cockatoo,
Intermediates, …

Life span
There are more than 315 species of parrots whose average life span is about 70 years. Cagey can survive for 30-40 years. Fifty years have been seen.

TEŞEKKÜR EDERİM 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.000webhost.com